Ano ang Pamamagitan para sa Hague Convention (Pamamagitan para sa Pandaigdigang Pagdukot ng Bata) sa Aichi Bar Association?

T:
Ano ang Pamamagitan para sa Hague Convention (Pamamagitan para sa Pandaigdigang Pagdukot ng Bata) sa Aichi Bar Association?
S:
Ang Pamamagitan para sa Hague Convention ay isang paglilitis upang makatulong sa paglutas ng alitan sa pandaigdigang pagdukot ng bata. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng kasunduang mutual na naghihikayat ng boluntaryong pag-uusap. Tumutukoy ang paglilitis sa taong tumatanggap ng tulong mula sa Ministry of Foreign Affairs ng Japan na nakabase sa Hague Convention.
Pinamumunuan ng dalawang tagapamagitan ang paglilitis sa pangunguna ng isang pares na lalaki at babaeng abogado upang maiwasan ang pagkiling sa kasarian. Isinasagawa ang paglilitis gamit ang salitang Hapon o Ingles (o kaya'y ibang salita na tinatanggap ng mga tagapamagitan). Maaari kang makibahagi sa paglilitis sa pamamagitan ng video conference (hal., Skype) o international call, kung ikaw ay naninirahan sa labas ng Japan at hindi personal na makapupunta sa paglilitis.
Babayaran ng Ministry of Foreign Affairs ng Japan ang lahat ng kabayaran na sakop ng ibinibigay nilang tulong. Kasama dito ang mga bayad sa pag-file, bayad sa mga hindi inaasahang mangyayari, at ang bayad para sa pagsasalin.

Mga Detalye

Application Form

Answer Form

Listahan ng mga kandidato para sa mga tagapamagitan

Makipag-alam sa

Dispute Resolution Center sa Aichi Bar Association

1-4-2, Sannomaru, Naka-ku, Nagoya, Aichi, Japan

TEL +81-52-203-1777

 (Sa wikang Hapon lamang)

FAX +81-52-203-0714

E-mail:aichiassen@aiben.jp

Araw at oras na ito ay bukas:

 Lunes hanggang Biyernes

 10:00-16:00 (Oras sa Japan)